Het begon allemaal bij DHL

Oude voetballiefde verroest niet!

Na de lagere school in Schipluiden heb ik mijn vervolgopleiding genoten op de RK Technische school St Jozef aan het Lamgroen in Den Haag. Als vervoermiddel van Delft naar Den Haag Hollands Spoor werd gebruik gemaakt van de trein.Daarna was het ongeveer dertien minuten lopen naar mijn eindbestemming. Op hetzelfde tijdstip stapte regelmatig ook de bekende Delftse liedjeszanger Jules de Corte in om een bezoek te brengen aan de studio’s in Hilversum Bij het wachten op de trein kwam ik in contact met Karel Vrijhof die in Den Haag de grafisch school bezocht. Karel voetbalde bij DHL en vroeg me of dat hij mij als lid mocht opgeven. Bij het aanbrengen van vijf leden zou hij daarvoor beloond worden met een DHL-speldje. Omdat er in die tijd zowel in Schipluiden als in Den Hoorn nog geen voetbalclub bestond had ik hier wel oren naar. Met toestemming van mijn ouders werden de woorden in daden omgezet. Op deze wijze ben ik bij DHL terecht gekomen. De Hollandse Leeuwen hadden hun velden liggen aan het einde van de Bleijswijkstraat hoek Laan van Vollering. Overigens speelde daar ook DHC, Full Speed, Vita Nostra en CSVD, het latere Vitesse Delft. De velden van Concordia en BEC grensden wel aan die van CSVD en Vita Nostra maar hadden de ingang aan de Buitenwatersloot. DVC speelde aan de Engelsestraat, een steenworp afstand van DHL Ik werd ingedeeld in de eerste klasse C, het derde elftal in die klasse. Het seizoen daarop mocht ik in 1 A debuteren, waarschijnlijk door gebrek aan betere omdat ik niet echt veel voetbaltalent bezat. De teams van DHL als Katholieke Voetbalvereniging en aangesloten bij de Nederlandse Katholieke Sportbond mochten in die tijd volgens de daar opgestelde regels niet tegen neutrale verenigingen spelen en op zondags niet voor twaalf uur aan het voetballen beginnen. Het een en ander wordt toegelicht in het onderstaande.

Staand van l.n.r: Aad van der Knaap; Jac. Janssen; Leo Zeegers; …………….; Jan Dukker; Kees Gentevoort: en Leider Wim ten Hacke.
Zittende van l.n.r.; Paul Venselaar; Aad van der Stap; Cees Albers; van der Spek en Chris Kortekaas.
De opening van het voetbalseizoen ging gepaard met een Heilige Mis door de geestelijk adviseur van de vereniging
Na de kerkdienst werd er ontbeten. Op de foto op de voorgrond is Janssen, Leen’t Mannetje. Ger Jutte en Schölvinck waar te nemen.
DHL 1C. Een aantal namen zijn mij ontschoten. De volgende teamgenoten zijn; Staand van l.n.r. Mijn persoontje: Piet van der Hoeven; …………..; leider Wim ten Hacke; Chris Kortekaas en ……………
Zittend van l.n.r.: Paul Venselaar; Kool?; ………………; Cees Albers; Aad van der Stap; Kempers
Naast de eerdere genoemde spelers is als nieuweling op de voorste rij vierde van links Du Chatenier te herkennen
In de meimaand werden voor alle leeftijdsgroepen toernooien georganiseerd. De prijsuitreiking op de foto werd hier verricht door de voorzitter van de vereniging dhr. Buhler. Naast voorzitter was hij ook wethouder van Delft. Gé Buhler, de zoon van de voorzitter, wist een aardig balletje te trappen en speelde nog enkele jaren voor het Maastrichtse MVV.
Uiteraard waren alleen R.K.-verenigingen uitgenodigd zoals RKVV Velsen nu zondag hoofdklasser, RKVV DEM uit Beverwijk, nu derde divisie, het Rotterdamse Leonidas, RCD uit Dordrecht en De Baronie uit Breda
Piet Bommele jr. houdt een oogje in het zeil. Namens DHL mocht Han Karlas de prijs in ontvangst nemen.
Dhr. Buhler, voorzitter van DHL spreekt zijn dankwoord uit na de finale van het Bisschopstoernooi
Op deze foto wordt de eerste prijs van het bisschopstoernooi toernooi door de toenmalige voorzitter Aad Smit uitgereikt aan de aanvoerder van het Amsterdamse DCG.
Het hoogtepunt van het jaar was de organisatie van de Landelijke Finale van de bisschopsbeker. DHL A1 speler Schölvinck rechts op de foto schudt de handen van een afgevaardigde van het bisdom en neemt een vaantje in ontvangst

Indien men van de lagere school het vervolg onderwijs op het Stanislas College ging volgen werden de leerlingen verplicht om lid te worden en onder de naam de van DHL SSC (St. Stanislas College) te gaan spelen. De teams van SSC voetbalden in hun eigen tenue. Het groen-wit werd verbannen en daarvoor in de plaats kwam het oranje-blauw. Het gevolg van deze tweedeling was dan ook dat de teams van DHL er niet sterker op werden en voor de saamhorigheid was het geen goede zaak. De oranje-blauwen trainden ook apart met hun eigen aangestelde trainer. In die tijd gezien misschien niet zo vreemd, maar gek bleef ik dat wel vinden. Het Aloysius College in Den Haag had zo’n zelfde instelling en speelden onder de naan van Graaf Willen II VAC en het Amsterdamse RK AVIC is een combinatie van de Amsterdamse Voetbalvereniging en het Ignatius College. Al deze colleges werden gerund door de paters Jezuïeten.

Op een geven moment kreeg trainer Arie de Wit, oud eerste elftal speler van DHC, Hollande Sport en Utrecht, de opdracht om de oranje-blauwen samen met de wit-groenen te gaan trainen. Een besluit waarvan ik als teamleider van DHL door het bestuur niet op de hoogte werd gebracht. De poppen waren aan het dansen gegaan en dat liet ik ook duidelijk blijken. Waarschijnlijk is dat een reden geweest voor de latere samensmelting.

Na verloop van tijd werd dan toch maar besloten om DHL SSC te integreren in de DHL-familie. De doelstelling om de leerlingen van het Stanislascollege in hun doen en laten, ook in hun vrije tijd te volgen en te observeren werd niet bewaarheid. Op de zaterdagen waren de leraren namelijk in geen velden of wegen te zien.

Een citaat uit een interview met Ton Spee (oud eerste elftal speler) in Delft op Zondag. Aan Ton werd gevraagd hoe zijn jeugd was verlopen ,,Goed, omdat ik leerling was van het Stanislascollege werd ik altijd in het tweede selectieteam ingedeeld, ook al was dat beter dan het eerste elftal van DHL. We speelden ook met een oranje shirt en een blauwe broek. Dat veranderde toen ik in de A-jeugd kwam. Daar werden de elftallen voor het eerst gemengd”.

Al snel werd ik gevraagd of ik er iets voor voelde om een jeugdelftal te begeleiden. Hierop antwoordde ik positief en heb er ook nooit spijt van gehad.
Op de foto staand van l.n.r.: Trainer Arie de Wit, hij trainde niet alleen het eerste elftal van DHL, maar ook het hoogste jeugdteam van de vereniging. Frans de Vette; Ton de Leede; Kanij; Han Karlas; John van der Ende; Nol van der Swaluw; Brouwer?; Leider Aad van der Knaap.
Zittend van l.n.r; Mario de Vries; Leo Poot; Gerry Brugman; Hans Kluitmans; Frans Janssen en Ton de Zoete
Om het seizoen af te sluiten werd er jaarlijks ‘een dagje uit’ georganiseerd. Hier in Antwerpen staan op de foto onder andere Frans Noordhuizen; Han Karlas ; Leo Voet; Gerry Brugman John van der Ende en Ton de Zoete.
staand van l.n.r.: keeper van der Ende; Kees van der Ende; N.N: Henk Nieuwpoort?; N.N.; N.N.; Jan van der Ende.
Zittend van l.n.r. N.N; Leo Voet?; Frans van Niel; van der Ende en Aad Keukens
Op een toernooi bij KRVC in Rijswijk werd de eerste prijs en de wisselbeker in de wacht gesleept. Geheel links zien we Piet Bommele met dochtertje. Staand geheel rechts Henk Overdam; een leider van KRVC en Aad van der Knaap

Jeugdcommissielid Piet van Rijn en ondergetekende wilde wel eens de krachten meten met niet Katholieken verenigingen en trokken de stoute schoenen aan om afspraken te maken met de jeugdsecretaris van DHC, Gé Fraase Storm, voor een aantal oefenwedstrijden. De boosdoeners werden echter op het matje geroepen en werden aangesproken op een wijze dat ze een doodzonde hadden begaan. Met lood in de schoenen togen ze naar het Frisoplein om de afspraken af te zeggen. DHL moest de regels van de NKS in acht nemen! Lenig en Snel, ook een Katholieke vereniging in Den Haag dacht wat ruimer en lapte de regels aan de laars en schreven bij de Haagse Voetbalbond haar hoogste jeugdelftal in een neutrale zaterdagmiddag-competitie. Later werden de regels van de NKS wat versoepeld en mochten de RK-verenigingen wel uitkomen tegen niet Katholieke verenigingen

Staand van l.n.r.: Leen ’t Mannetje; Ton Hanemeijer; Han Karlas; John van der Ende; Nol van der Swaluw; NN; Ton de Leede.
Zittend van l.n.r.: Tetteroo; Gerry Brugman; Hans Kluitmans; Leo Voet en Ton de Zoete
Staand van l.n.r. Hans KluItmans; Ton de Leede; NN; Jaap de Klerk; Ton Hanemeijer; John van der Ende en Han Karlas.
Zittend van l.n.r.; Lucas?; Gerry Brugman; Nol van der Swaluw; NN; Ton de Zoete en Tonny Nieuwpoort

Het bovenstaande artikel uit de Delftsche Courant
Vanuit de vereniging werden de jeugdleiders gestimuleerd om een jeugdleiders-cursus te volgen. De NKS was de voorloper op dat gebied waarna de KNVB het nut er ook van in ging zien. Deze cursus werd toentertijd gehouden in het Haags Katholieke Jongeren Centrum De Poort op de Brouwersgracht in Den Haag. DHL nam ook het initiatief om dhr Dijkmans, docent van deze cursussen uit te nodigen om in het clubgebouw een lezing te houden.
Deze foto is genomen op het veld van Quick Steps. Op de achterste rij als leider Nol van der Swaluw. Verder zie Theo van der Kraay; Wim van Gend; Aad Keukens en Huub Bommele.
Op de voorste rij is waar te nemen: Robbie van Dongen; Hans van der Burg; Cees van Dam; Gerard Buhler; Ton Dam en Kees van der Ende.
Na verloop van tijd werd toch maar besloten om DHL SSC te integreren bij DHL Hierboven het eerste gemengde A-team. Op de foto zijn te herkennen:Ton Hanemeijer; Van Roermund; Remmerswaal; Ton de Vette; Op de voorste rij zie ik Kees van Schie en Peter Bommele staan.
Zo nu en dan ging we samen met de tegenstander op de gevoelige plaat
Met het Duitse SC Paderborn 07 onderhield DHL goede contacten.
Op deze foto zien we op de achterste rij 2e van links Paul de Bree; drie campinggasten staan. Uiterst rechts leider Henk van Dongen
Ziitend van l.n.r.; Aad Keukens; Van den Burg; Ton Dam; Theo van der Kraay; Gerard Buhler.
Naast trainer Arie de Wit staat Paul de Bree, Jan Jurzic? Suiker; Damshuizer
Op de voorste rij, 2e van links Ton de Vette; Peter Janssen; Theo van der Kraaij; N.N. en Fred Janssen
In de zomermaanden werden voetbalkampen georganiseerd. Hier zien we de jeugd zich vermaken in het zwembad van Ommen.
Een drankje gaat er altijd wel in
Een rustpuntje
Op de achterste rij staan Pietje van Rijn; Han van den Akker; Vrins keeper en Lelieveld en een aantal waarvan de naam niet te binnen wil schieten.
Zittend van l.n.r. Jan Wiegman; Piet van den Akker; Theo van der Kraay Roel van der Linden; Ad den Toom en Jan Reurings.
Bij verhindering om een training bij te wonen werd dat keurig vermeld.
Bij een langdurige vorstperiode werden er andere activiteiten georganiseerd.
Ook bij de voetbalkampen in het buitenland, georganiseerd door de NKS, was DHL present.