Schipluiden

Bruggen in Schipluiden

Een authentieke pomp voor de scheepvaart

De witte reiger

Ooievaars in Schipluiden

Molen Korpershoek

Schipluiden 9

De Dorpskerk

 

Fazant

Waterhoen

Aalscholver

Kuifeend

Een fuut op het nest

Broedende meerkoet

Een reiger op jacht, moeder eend ziet het gevaar

Knooppunten voor de roeiers langs de slinksloot

Flora en fauna langs de Slinkslootweg

Fuut

Recreatie in Midden Delfland

De Zuid-kade
Vooralsnog is de ijsbaan het speelterrein voor de meeuwen. (27 december 2019)
De ijsbaan in Schipluiden ligt er prachtig bij
Het plassengebied van Schipluiden?
Golfbaan Midden-Delfland
De golfbaan met een doorkijje
Het torentje
Oude boerderijen
Oude boerderijen
Oude boerderijen
Oude boerderijen
Vliegverkeer
Wat moeten we doen als de bel weigert?